LII Sesja VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 13 pażdziernika 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 594 z późn. zm.), zapraszam na LII Sesję VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 13 października 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 14:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.
    
Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie LII  Sesji VI Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
6. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (1609kB) pdf
2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (442kB) pdf
3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2015 r.; plik do pobrania (181kB) pdf
4. w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; plik do pobrania (295kB) pdf
5. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych – projekt uchwały wysłany z materiałami na XLIX sesję Rady Gminy Białe Błota;{5]
6. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach - projekt uchwały wysłany z materiałami na XLIX sesję Rady Gminy Białe Błota ; plik do pobrania (275kB) pdf
7. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Białe Błota, na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży; plik do pobrania (158kB) pdf
8. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego oddania w użytkowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej; plik do pobrania (163kB) pdf
9. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. plik do pobrania (164kB) pdf

8. Interpelacje i zapytania  radnych.
9. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
12.Zakończenie obrad LII Sesji VI Kadencji. Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/Henryk Sykut

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (8 października 2014, 12:04:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (8 października 2014, 15:02:55)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 651