III Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na III Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godzinie 11:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad LII, LIII Sesji VI Kadencji i I, II  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał:

1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok - plik do pobrania (3964kB) zip

-przedstawienie projektu uchwały i opinia RIO,
-opinia Komisji Budżetu i Finansów,
-dyskusja,
-głosowanie nad uchwałą.
2. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 -; plik do pobrania (579kB) pdf
3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok; plik do pobrania (493kB) pdf
4. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2014-2022; plik do pobrania (430kB) pdf
5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 r.; plik do pobrania (206kB) pdf
6. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok; plik do pobrania (188kB) pdf
7. zmieniająca uchwałę w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; plik do pobrania (170kB) pdf
8. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach; plik do pobrania (175kB) pdf
9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach do załatwienia indywidualnych spraw dotyczących podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych; plik do pobrania (177kB) pdf
10. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota; plik do pobrania (177kB) pdf
11. w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota. plik do pobrania (469kB) pdf


9. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje i zapytania  radnych.
11. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
14. Zakończenie obrad III Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady 
Gminy Białe Błota

 /-/Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (23 grudnia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (23 grudnia 2014, 08:59:55)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (23 grudnia 2014, 14:14:48)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 661