XII Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota odbędzie się dnia 25 sierpnia 2015 roku ( wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm. ), zapraszam na XII Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbędzie się dnia 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 13:00 w Auli Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach ul. Czysta 1a.

 Podstawa prawna do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy:
Art.25, ust.3 – Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad  X i XI  Sesji VII Kadencji  Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisja Budżetu i Finansów;
b) Komisja Rewizyjna;
c) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
d) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Stanowisko Rady Gminy Białe Błota w sprawie założeń projektu ustawy o nowym prawie wodnym plik do pobrania (179kB) pdf .
10. Podjęcie uchwał:

1.  w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2015 rok plik do pobrania (664kB) pdf
2.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2024 plik do pobrania (445kB) pdf ;
3. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2015 plik do pobrania (18kB) pdf ;
4. w sprawie zatwierdzenia Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” plik do pobrania (590kB) pdf ;
5. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo plik do pobrania (441kB) pdf ;
6. w sprawie zamiany nieruchomości plik do pobrania (417kB) pdf ;
7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej plik do pobrania (376kB) pdf ;
8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (275kB) pdf ;
9. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych plik do pobrania (940kB) pdf ;
10. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i  wydzierżawienie  nieruchomości gruntowych plik do pobrania (777kB) pdf ;
11. w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stale obwody glosowania plik do pobrania (265kB) pdf .


11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i  zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XII Sesji VII Kadencji.

 Przewodniczący Rady
Gminy Białe Błota

/-/ Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (17 sierpnia 2015, 13:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391