Protokół 10.05.2007r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu 10 maja 2007r.
 
Porządek posiedzenia:
1.        Powitanie zebranych, przedstawienie porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
2.        Omówienie przebiegu kontroli objętych planem na miesiąc maj.
a.        Wyznaczenie zespołów kontrolnych.
b.       Podjęcie uchwały o rozszerzeniu zespołów kontrolnych.
c.        Rozpatrzenie wniosku Komisji OKZiOS o rozszerzeniu kontroli klubu sportowego w Łochowie.
3.        Uzgodnienie treści i podpisanie odwołania od Uchwały Składu Orzekającego RIO
      z    dnia 27.04.2007r.
4.        Analiza projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady.
5.        Odniesienie się do wniosku o dofinansowanie pobytu delegacji straży poż. z Elbmarsch w B. Błotach.
6.        Wolne wnioski.
7.        Zakończenie posiedzenia.
 
 
 
Ad. 1.   Przewodniczący powitał przybyłych na posiedzenie członków komisji a w ich imieniu P.Wójt i przewodniczącego Komisji GBRiŚ p. Walczyńskiego. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty.
Przewodniczący zaproponował by ze względu na obecność na posiedzeniu Wójt posiedzenie rozpocząć od tych zagadnień które  będą tematami o wspólnym zainteresowaniu. Komisja wyraziła zgodę.
 
Ad. 4.   Przewodniczący wyraził swoją opinię na temat dwóch  projektów uchwał dotyczących wyrażenia zgody wójtowi na budowę kolektora do Bydgoszczy która ma usankcjonować bezprawną budowę bez dotychczasowej zgody rady. Projekt Przewodniczącego Rady i projekt Wójta dodając, że będzie głosował za odrzuceniem projektu Wójta a za uchwaleniem projektu Przewodniczącego.. Wójt wraz z p. Balcerowskim wyrazili zdziwienie dlaczego w projekcie  Przewodniczącego istnieje  zapis mówiący o zmuszeniu radnych do podjęcia takiej uchwały. Przewodniczący stwierdził, że on się czyje zmuszony by i musi popierać ten projekt by nie narażać na dodatkowe straty budżet gminy.  Rada Gminy musi bezprawne działania Wójta  korygować. To stwierdzenie poparł radny Thiede. Następnie Wójt wywodziła, że za wszystko jest odpowiedzialny były wójt Łączny który podpisał kiedyś jakiś dokument z którego wynikało, że nie powinien prowadzić modernizacji oczyszczalni. Przewodniczący stwierdził, że do p. Wójt nie dociera to, że w odróżnieniu od niej Łączny wykonywał decyzję Rady mając pozwolenie na to Starosty który wydaje pozwolenie wodno prawne i na warunkach terenowych których Wójt Kirstein  nie zna. Dalsza dyskusja nie miała żadnego związku ani z merytoryczną ani prawną stroną projektów uchwał. Wójt jedynie stwierdziła, że ta uchwała jest jej do niczego nie potrzebna bo działa zgodnie z prawem. Po takim stwierdzeniu dalsza dyskusja była bezcelowa a radny Łączny stwierdził, że jak Wójt tak mocno sprzeciwia się temu projektowi to musi zweryfikować swój pogląd.
 
Ad. 5.   Wójt wyjaśniła, że pobyt strażaków niemieckich w Polsce jest imprezą półprywatną w związku z czym  mogła zrealizować wniosek w 50% dodając, że imprezy dla młodzieży są też ważne. Jednocześnie Wójt dodała, że wniosek przedstawił przew. Komisji Budżetowej wypowiadając opinię „ my składamy a pani zrobi jak uważa”. Przewodniczący Łączny stwierdził, że jako członek tej komisji tego nie słyszał wyrażając opinię, że widocznie były prowadzone rozmowy zakulisowe. Dodał, że skoro Wójt ma robić jak uważa to robi co chce, nie licząc się z opinią Rady i jej komisjami. Wyraził także opinię, że wnioski na imprezy dla dzieci powinny być realizowane w 100% ponieważ naszą gminę na to stać. Gminę która takie inwestycje jak ul. Guliwera czy kładka w L. Ogonie jest budowana o co najmniej 25% drożej jak w innych gminach.  P. Balcerowski stwierdził, że był program wizyty Niemców i wie, że Polscy strażacy sami dają duży wkład. Ta wypowiedź Wójt również nie wzruszyła. Stwierdziła, że mają dużo pieniędzy i sami muszą ten problem rozwiązać.
 
Po dyskusji nad tym punktem posiedzenia, przewodniczący podziękował Wójt za uhonorowanie swoją obecnością pracę komisji.
 
Ad. 2.  
a.        Przewodniczący wyznaczył dwa zespoły kontrolne:
-p. Balcerowski  przewodniczący, członek p. Thiede-kntrola BOK
-Łączny przewodniczący, członek p. Thiede-kntrola Klubu Sportowego Łochowo.
       b.   Jednogłośnie podjęto Uchwałę o rozszerzeniu zespołów kontrolnych o radnych   
             Komisji  OKZiOS.
        c.  Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek Komisji OKZiOS o rozszerzeniu kontroli                                                                                                                                     
             klubu sportowego w Łochowie.
 
Ad. 3.   Członkowie komisji zapoznali się z treścią odwołania. Radny Thiede i Łączny   
             Podpisali p. Balcerowski stwierdził, że nie podpisywał wniosku to odwołania też
             nie  możepodpisać. Fakt ten nie zdziwił przewodniczącego twierdząc, że to
             jego problem.
 
Ad. 6.   Przewodniczący przedstawił wniosek Komisji GBRiŚ dotyczący przeprowadzenia
             kontroli  w WOK w Łochowie . Wniosek został przyjęty do realizacji w trzecim   
             kwartale      tego roku.
 
Ad. 7.  Przewodniczący podziękował za udział w posiedzeniu komisji zapraszając na następne spotkanie po przeprowadzonych kontrolach.
             
Na tym protokół zakończono.
  
W posiedzeniu uczestniczyli:                             
Przewodniczący Komisji                                                                                           
 Edmund Łączny
                                                                                                                                                                               
Członkowie Komisji:                                                                                 
Bronisław Balcerowski
 
Patryk Thiede
                                                                                                                                                                       
                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (10 maja 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (14 czerwca 2007, 14:36:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1177