Protokół 20.08.2007r.

 
PROTOKÓŁ  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy B. Błota odbytego w dniu 20.08.2007. godz.10.00  
 
Porządek posiedzenia:
1)       Powitanie zebranych, przedstawienie porządku posiedzenia i jego przyjęcie.
2)        Zapoznanie się P. Prezesa Klubu Sportowego w Łochowie z protokołem  kontroli działalności Klubu.
3)        Zakończenie pracy komisji.
 
Ad.1.  Przewodniczący powitał członków Komisji i Prezesa K.S.Ł.
           Pouczył P. Prezesa, że zgodnie ze Statutem Gminy powinien zapoznać się z protokółem i w ciągu siedmiu dni może złożyć swoje wyjaśnienia i uwagi.
 
Ad. 2.  P. Prezes oświadczył, że zapoznanie się z protokołem bez udziały członków Zarządu Klubu nic mu nie da. Złożył podpisy pod czterema egzemplarzami protokołu i oświadczył, że po zapoznaniu się z jego treścią przez cały Zarząd przekaże uwagi. Oświadczył także, że nie wykonywał pewnych dokumentów bo nikt do tej pory od niego tego nie żądał. Otrzymał odpowiedź, że o tym stanowi prawo i zgodnie z nim musi postępować. Jeden z egzemplarzy protokołu został przekazany K.S.Ł.
 
Ad. 3.  Przewodniczący podziękował Komisji za ogrom wykonanej pracy i zaprosił na ostatnie posiedzenie po otrzymaniu uwag od Zarządu K.S.Ł.
 
.
Na tym protokół zakończono.
 
 
 
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
Przewodniczący Komisji
Edmund Łączny
 
Członkowie Komisji:
Maria Wolsztyńska
 
Gabriela Żernicka
 
 Patryk Thiede                        
                                                                        
 
                                                                                                                                                                                  
 
 
 
                                                                                      
                                                                                          

metryczka


Wytworzył: Edmund Łączny (20 sierpnia 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (29 sierpnia 2007, 11:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515