Protokół 20.11.2007r.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.11.2007r. od godz.10:30 do godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota
 
 
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji zgodnie z listą obecności.
 
Porządek posiedzenia:
1.Powitanie członków Komisji i gości;
2.Przedstawienie przebiegu 5 kontroli;
3.Ustalenie składu i terminu kontroli w WOK w Łochowie.
 
Ad.1 Powitanie członków Komisji i gości.
Przewodniczący Komisji powitał członków komisji.
 
Ad.2 Przedstawienie przebiegu 5 kontroli. Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja rozpoczęła 5 kontroli, które nie są jeszcze skończone, z przyczyn nie leżących po stronie komisji. Są to następujące sprawy:
a)        sprawa ścieżki rowerowej Łochowo-Łochowice budowanej metodą powierzchniowego utwardzenia  i budowa ulicy Całej tą samą metodą- na wniosek pana Balcerowskiego kilka miesięcy temu zostało wystosowane pismo do wójt o powołanie eksperta. Do dnia dzisiejszego sprawa nie może być zakończona, ponieważ nie ma eksperta ani informacji kiedy będzie. Komisja jednomyślnie ustaliła, że należy poczekać na skuteczne działanie wójt w tej sprawie.
b)        opracowano bez przetargu projekt na kanalizację ul. Gontowej i przyległych – Przewodniczący Komisji przedstawił pisma, które zostały wystosowane i wpłynęły do Komisji  w tej sprawie.
Radny Bronisław Balcerowski spytał, czy ta sprawa jest w sądzie?
Przewodniczący Komisji powiedział, że mimo że sprawa jest w sądzie realizuje się inwestycję. Dodał także, że według niego umowa była podpisana zgodnie z prawem i nie było żadnych uchybień. Wójt Gminy realizuje jednak umowę, która według niej jest niezgodna z prawem. Wójt w jednym z pism stwierdziła, że musiała zrealizować umowę, jej zdaniem niezgodną z prawem, ponieważ gmina by płaciła karę. Są trzy umowy zaskarżone, więc komisja musi mieć odpowiedź na pytanie czy za niezrealizowane dwie umowy gmina karę zapłaciła.
Radny Patryk Thiede zapytał kto powinien posiadać taki dokument i zaproponował żeby zapytać Skarbnika Gminy.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie, czy były płacone kary i musi to sprawdzić w archiwum.
Komisja zadecydowała o wystosowaniu pisma w tej sprawie do Wójta Gminy.
c)        kontrola przedszkola
Przewodniczący Komisji powiedział, że sytuacja jest nieciekawa, bo z dokumentów nie wynika, nie jest ustalone kiedy Urząd Gminy otrzymał pismo z Sanepidu. Z dokumentów wynika, że Zarząd Gminy dał zgodę na 12 dzieci, a po jakimś czasie właścicielka przedszkola wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie liczby dzieci do 15. Po roku działalności przedszkola nie przeprowadzono kontroli. W między czasie zwolniono księgową do której Komisja miała następujące pytania:
-                      kiedy do Urzędu Gminy dotarło pismo z Sanapidu;
-                      gdzie jest oryginał statutu przedszkola?;
-                      kto i na ile osób dał zgodę właścicielce przedszkola?;
-                      na podstawie jakich dokumentów zwiększono ilość dzieci przyjmowanych
                       przez przedszkole?;
Takie informacje Komisja miała otrzymać od księgowej. W trakcie kontroli księgowa została zwolniona z pracy. Sytuacja jest dziwna, ponieważ księgowa stwierdziła, że przez tą kontrolę Ją zwolnią.
d)        Klub Sportowy Łochowo
Przewodniczący Komisji przedstawił nowe dokumenty w sprawie tj. pismo Skarbnika Gminy, pismo od koordynatora sportu. Dodał także, że dotarły dokumenty, że klub sportowy nie rozliczał się w terminie. Wypłacano pieniądze bez rozliczenia poprzedniej transzy.
e)        sprzedaż działki w Lisim Ogonie:
Przewodniczący Komisji powiedział, że na sesji Wójt Gminy poinformowała, że Państwo Lis byli u niej, a Pan Lis na komisji powiedział, że nigdy nie widział Wójta Gminy. Dodał, że to jest tak zwane matactwo. Zgodnie z sugestią Radcy Prawnego i Rady Gminy zostało wystosowane do Wójta Gminy i Pana Czekajewskiego pismo w tej sprawie. Przewodniczący Komisji zapoznał członków komisji z tym pismami i odpowiedzią Pana Czekajewskiego. Z pism wynika, że co innego P. Czekajewski mówił na komisji a co innego pisze w dokumencie. W tej sprawie Komisja zwróci się do Rady Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski powiedział, że każdy urzędnik powinien wiedzieć co mówi i pisze. Przewodniczący Komisji dodał, że dokumenty z Geoplanu zostały opracowane 18 czerwca 2007r., a Gmina otrzymała pismo 22 czerwca 2007r. Pismo do Komisji też trafiło albo 22 albo 23 czerwca 2007r. Wójt Gminy zadekretowała to pismo na Pana Czekajewskiego 22 czerwca 2007r., a on już je otrzymał 18 czerwca 2007r. Reasumując trzeba stwierdzić, że od P. Czekajewskiego wpłynęły dwa te same dokumenty jednak każdy z innymi datami przyjęcia. To świadczy o matactwie.
 
Ad.3 Ustalenie składu i terminu kontroli w WOK w Łochowie.
 
Przewodniczący Komisji zwrócił się do Radnego Bronisława Balcerowskiego, aby wraz z Radnym Patrykiem Thiede przeprowadzili tą kontrolę, ustalili termin i wysłał powiadomienie Dyrektorowi WOK>
 
                                                                               Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
                                                                                            Edmund Łączny

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (20 listopada 2007)
Opublikował: Magdalena Maison (15 stycznia 2008, 12:07:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1131