Protokół z 22.02.2010 r.

Protokół Z posiedzenia Komisji Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota z dnia 22 lutego 2010 roku od godziny 13:00 do godz. 13:45  w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7                                
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjne zgodnie z listą obecności.
 
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński
 
Porządek posiedzenia Komisji:
1)      Skarga pana Michała Łysoniek.
 
Ad.1. Skarga pana Michała Łysoniek.
Komisja Rewizyjna  po raz drugi spotkała się w celu rozpatrzenia skargi pana Michała Łysoniek. W dniu 3 grudnia 2009r. na posiedzeniu komisji członkowie podjęli decyzję, o rozpatrzeniu skargi po wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławczego. W związku z otrzymaniem i zapoznaniem się z w/w decyzją radni na podstawie pisma SKO uznali skargę pana Michała Łysoniek za bezzasadną, gdyż cyt.: „w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest wymagana zgoda stron do wydania pozytywnej dla wnioskodawcy decyzji. decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie przesądza jeszcze o realizacji inwestycji, o czym będą rozstrzygać organy administracji budowlanej w kolejnych postępowaniach administracyjnych. sprzeciw okolicznych mieszkańców, jakkolwiek byłby doniosły, lecz nie poparty jednocześnie wskazaniem naruszenia normy prawnej nie może stanowić przeszkody w wydaniu pozytywnej dla inwestora decyzji.”
 
                               
 
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (22 lutego 2010)
Opublikował: Magdalena Maison (14 kwietnia 2010, 11:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1172