Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 12 stycznia 2012 roku, od godz. 13:00 do 14:40 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Andrzej Wiekierak.
 
 
Posiedzenie Komisji prowadził Radny Andrzej Kieroński - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 
 
Porządek posiedzenia Komisji:
 
Wniosek „Murowaniec” Sp. z o.o. o przeprowadzenie czynności kontrolnych na działalność Wójta Gminy Białe Błota.Wniosek Redaktor Naczelnej „Głosu Białych Błot” Marzanny Kreja o wyłączenie radnego Roberta Baranowskiego z prac w Komisji.
 
 
 
Ad.1.
 
Przewodniczący Komisji  Andrzej Kieroński, przedstawił wniosek Spółki „Murowaniec” o przeprowadzenie czynności kontrolnych na działalność Wójta Gminy Białe Błota na przykładzie dokumentacji, prowadzonej korespondencji pomiędzy Urzędem Gminy Białe Błota, a Spółką na przestrzeni lat 2007 – 2011 zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Wniosek, został złożony przez Spółkę w związku z zamiarem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Murowaniec – zarząd spółki chce aby Rada Gminy Białe Błota podjęła w tej sprawie stosowna uchwałę.
 
Członkowie Komisji zapoznawali się z w/w dokumentacją.
 
Na posiedzenie Komisji dołączył p. Andrzej Wiekierak – Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego.
 
Przewodniczący Komisji zapytał kierownika na jaki cel przeznaczony jest grunt o pow. 3,5 ha znajdujący się użytkowaniu Sp. Murowaniec?
 
Pan Wiekierak wyjaśnił, iż przeznaczony jest pod oświatę.
 
Kierownik Andrzej Wiekierak przedstawił Komisji stanowisko Gminy w sprawie dotyczące Sp. Murowaniec na przestrzeni lat.
 
Na powyższy temat nawiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni: Andrzej Kieroński, Bronisław Balcerowski, Krzysztof Kocikowski, Janusz Walczyński, Robert Baranowski, kierownik Andrzej Wiekierak.
 
Przewodniczący Komisji poprosił p. Wiekieraka na podstawie wskazanej dokumentacji o przedstawienie dochowania terminów udzielania odpowiedzi na wnioski Spółki Murowaniec.
 
Przewodniczący Komisji zapytał jak kształtuje się sprawa lokalizacji cmentarza w miejscowości Drzewce.
Pan Wiekierak wyjaśnił, iż Wójt analizuje grunt zaproponowany przez mieszkańców.
 
Dyskusja, w której udział wzięli radni: Andrzej Kieroński, Bronisław Balcerowski, Janusz Walczyński, Krzysztof Kocikowski, kierownik Andrzej Wiekierak.
 
 
Ad. 2.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek p. Kreji, wyjaśnił także, że rozpatrzenie tegoż wniosku należy do kompetencji Przewodniczącego Komisji i jego zdaniem radny Baranowski nie powinien być wyłączony z pracy Komisji, nie mniej jednak poprosił członków o wyrażenie swojej opinii w powyższej sprawie.
Radny Bronisław Balcerowski wyjaśnił, iż nie dostrzega stronniczości radnego w rozpatrywaniu przedmiotowej skargi.
 
 
Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sadłowska (12 stycznia 2012)
Opublikował: Magdalena Maison (27 września 2012, 23:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 954