Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2013 roku, od godz. 14:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 10 grudnia 2013 roku, od godz. 14:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Kierownik   Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzej Kieroński.


Porządek posiedzenia Komisji:


1. Rozpatrzenie skargi p. .............
2. Kontrola wydatków Internetu Szerokopasmowego.


Ad.1. Rozpatrzenie skargi p. Gorzkowskiego.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę p. ........................... i stwierdziła co następuje: 
Pan Gorzkowski  nie przybył na posiedzenie Komisji. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o pozostawienie skargi w części dotyczącej sporządzenia notatki służbowej bez rozpatrzenia, gdyż nie było możliwości spotkania ze skarżącym w terminie wyznaczonym przez Komisję i skonfrontowania wyjaśnień pracowników Urzędu Gminy z p......................
W części dotyczącej sporządzenia notatki służbowej Komisja Rewizyjna uznaje skargę za bezzasadną, gdyż dokumenty, o które wnioskował skarżący zostały przygotowane w ustawowym terminie. 

Ad.2. Kontrola wydatków Internetu Szerokopasmowego.

Informację nt. wydatków na internet szerokopasmowy przedstawiła Kierownik Referatu Rozwoju Agnieszka Piętka.


Przewodniczący Andrzej Kieroński zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (10 grudnia 2013)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 14:51:46)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 14:54:19)
Zmieniono: Zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 699