Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 stycznia 2014 roku, od godz. 13:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 16 stycznia 2014 roku, od godz. 13:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Jarosław Zwoliński oraz radny Marek Mikuła.

Posiedzenie Komisji prowadził  w zastępstwie Przewodniczącego Andrzeja Kierońskiego, radny Bronisław Balcerowski.

Na posiedzeniu nieobecny był radny Andrzej Kieroński

Porządek posiedzenia Komisji:


1. Rozpatrzenie skargi  na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.
2. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w przedmiocie uchylania się od odpowiedzi na interpelację.
3. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w przedmiocie publikowania w biuletynie informacji publicznej w oświadczeniu majątkowym adresu zamieszkania radnej.Ad.1. Rozpatrzenie skargi  na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść skargi i poprosił Dyrektora GCK o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.
Po zapoznaniu się z dokumentami, radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że skarga została złożona w dniu 13.12.2013 r., a wszystkie nieprawidłowości podnoszone w skardze zostały uregulowane do maja 2013 r.
Radna M. Witkowska - Rypina powiedziała, że skarga została złożona, a rolą Komisji jest stwierdzenie, czy zarzuty mają stan faktyczny. Z wyjaśnień pana Zwolińskiego wynika, że sytuacje wskazane przez skarżącą miały miejsce. I w związku z tym skarga jest zasadna. Dodała również, że skoro Dyrektor przyjął zwolnienie od skarżącej, to przyjął również obowiązek jego przesłania do ZUSu. Pani ............. aby odzyskać pieniądze musiała skierować sprawę do sądu, gdyż jedno zwolnienie lekarskie zostało przesłane do ZUSu z opóźnieniem.
Dyrektor Jarosław Zwoliński odpowiedział , że w wyroku sądu, w jego uzasadnieniu nie ma nic o winie Gminnego Centrum Kultury w związku opóźnieniem w przesłaniu zaświadczenia do Zusu.
Radna M. Witkowska – Rypina odpowiedziała, że nikt nie poinformował pani........, że powinna sama zanieść zwolnienie do ZUSu i składając je do zakładu pracy działała w dobrej wierze.
Dyrektor Jarosław Zwoliński  wyjaśnił, że on też działał w dobrej wierze.
Radna M. Witkowska – Rypina złożyła wniosek o zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej skarżącej.

Radni jednogłośnie przyjęli propozycje radnej M. Witkowskiej- Rypiny.

Ad.2. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w przedmiocie uchylania się od odpowiedzi na interpelację.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść skargi.
Radna M. Witkowska – Rypina wyjaśniła, że odpowiedź, która otrzymała od Dyrektora GCK nie stanowiła odpowiedzi na zadane pytania i dodała, że złożyła skargę w interesie mieszkańców, bo ludzie narzekają że nie ma koncepcji kultury. Ta skarga ma być impulsem do dyskusji.
Radny Janusz Walczyński powiedział, że pytanie zadane w interpelacji było niewyraziste i dlatego odpowiedź jest ogólna.
Radny Krzysztof Kocikowski stanął na stanowisku, że można było bardziej doprecyzować odpowiedź.
Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że jakie pytanie taka odpowiedź.

Radna M. Witkowska poinformowała, że w związku z powyższym wycofuje skargę i złoży ponownie interpelację ww. sprawie.

Ad.3. Rozpatrzenie skargi radnej Marleny Witkowskiej-Rypiny w przedmiocie publikowania w biuletynie informacji publicznej  w oświadczeniu majątkowym adresu zamieszkania radnej.

Radny Bronisław Balcerowski odczytał treść skargi.
Radna M. Witkowska – Rypina przedstawiła wyrok sądu ww. sprawie.
Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że sprawa została umorzona w prokuraturze ze względu na znikomą szkodliwość społeczną, ale dane teleadresowe były udostępnione w biuletynie informacji publicznej.

Radni jednogłośnie uznali skargę za zasadną.

Radny Bronisław Balcerowski zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Stanowisko odrębne do Protokołu zgłoszone przez radną Marlenę Witkowską -Rypinę:
plik do pobrania (161kB) pdf
Postanowienie Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz- południe w sprawie udostępnienia danych osobowych:
plik do pobrania (1074kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (16 stycznia 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (26 lutego 2014, 15:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 808