PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2014 roku, od godz. 12:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 marca 2014 roku, od godz. 12:00 do 14:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. listy obecności oraz Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Andrzeja Kierońskiego.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Zapoznanie się ze skargą na Dyrektora Gminnego Żłobka „U Misia”;
2. Kontrola wydatków Urzędu gminy- wyjazdy służbowe, diety.


Ad.1.Zapoznanie się ze skargą na Dyrektora Gminnego Żłobka „U Misia”.

Radna Marlena Witkowska- Rypina powiedziała że należy skierować sprawę do Rzecznika Praw Dziecka, bo według jej oceny wydawało się jej, że żłobek dobrze funkcjonuje.
Przewodniczący Komisji powiedział, że po wstępnej ocenie wydaje się, że są jakieś błędy w działalności tej instytucji.

Ad.2 Kontrola wydatków Urzędu gminy- wyjazdy służbowe, diety.

Komisja zajęła się przeglądaniem przedstawionych im dokumentów przez Skarbnik Gminy.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (13 marca 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (15 maja 2014, 15:24:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 627