PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 października 2014 roku, od godz. 14:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 października 2014 r., o godz. 14:00 w Zakładzie Aktywności Zawodowej. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta Jan Jaworski; Kierownik Referatu Kontroli Podatkowej i Egzekucji Jacek Górny oraz przedstawiciele Rejonowego Zarządu Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Kieroński.
Na Komisji nieobecny był radny Krzysztof Kocikowski

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola problemowa działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie dotyczącej roszczeń finansowych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

Ad.1. Kontrola problemowa działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie dotyczącej roszczeń finansowych Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał uczestników z pismami dot. roszczenia Rejonowego Zarządu Infrastruktury. 
Przedstawiciel RZI  powiedział, że podatek był płacony jednak po kontroli z Urzędu Skarbowego uznano, że część lotniska za którą płacono podatek jest zwolniona z opodatkowania i w związku z powyższym żąda zwrotu tej opłaty wraz z odsetkami.  
Radna Marlena Witkowska-Rypina poinformowała, że radnym również zależy na znalezieniu porozumienia. Poprosiła o udostępnienie korespondencji jaka była prowadzona z Urzędem Gminy w tej sprawie, co będzie potrzebne do sporządzenia protokołu. 
Kierownik Jacek Górny poinformował, że  art. 294 Ordynacji Podatkowej mówi o tajemnicy podatkowej i w związku z powyższym  nie ma możliwości przekazania dokumentacji dot. podatku osobom postronnym.  Zwolnienia z tajemnicy skarbowej może udzielić tylko sąd.
Przedstawiciel RZI poinformował, że Lotnisko płaci podatek najwyższy, bo ich tereny są uznane za TR, co stanowi największą wartość podatku. Ponadto z tytułu podatków od nieruchomości na rzecz dwóch gmin lotnisko płaci blisko 25 mln złotych rocznie.
Radna Marlena Witkowska-Rypina zapytała Zastępcę Wójta, czy Wójt Gminy podjęła rozmowy na temat rozwiązania sprawy dotyczącej Zarządu.
Zastępca Wójta Jan Jaworski poinformował, że w najbliższych dniach zapadnie decyzja ww. sprawie. 
Radna Marlena Witkowska –Rypina zapytała również, czy Wójt Gminy wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli z Urzędu Kontroli Skarbowej w tej sprawie. 
Zastępca Wójta poinformował, że Wójt Gminy nie wystąpiła z takim wnioskiem. Stwierdził również, że przeprowadzenie takiej kontroli mija się z celem. Zastępca zaznaczył, że jego zdaniem Urząd Kontroli Skarbowej nie jest najlepszym podmiotem do tego zadania i najlepszym byłby ekspert zewnętrzny. 
Kierownik Jacek Górny poinformował, że przygotowywana jest opinia  profesora dr hab. Bogumiła Pal, który jest autorytetem w prawie podatków i opłat lokalnych oraz na którego decyzjach opierają się Sądy.
Przewodniczący komisji  stwierdził, że nie rozumie postępowania Wójta Gminy w zakresie nieprzekazywania Radzie Gminy informacji o budżecie oraz tego, że zasięga się niepotrzebnie opinii profesorów . Zaznaczył także, że RZI jest podatnikiem, dlatego powinien wiedzieć ile płaci i za co. metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (15 października 2014)
Opublikował: Magdalena Maison (12 lutego 2015, 12:25:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 562