PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 18 maja 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Zastępca Wójta  Jan Czekajewski i Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Absolutorium.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1. Absolutorium.
Przewodnicząca Komisji odczytała wstępną opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 r.
Członkowie zdecydowali o uzupełnieniu ww. opinii o informację dot. pozyskiwania środków z zewnątrz i o informację dot. spłat kredytów.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o udzielenie absolutorium wraz z opinią Komisja Rewizyjnej.
Członkowie Komisji w osobach radny Rafał Barsukiewicz, radny Krzysztof Kowalewski, radna Anna Zawidzka oraz Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek opowiedzieli się jednogłośnie za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2015 r.

Ad.2. Sprawy bieżące.
Radny Rafał Barsukiewicz poprosił o dokładne wyjaśnienie inwestycji dot. budowy kanalizacji w miejscowości Lisi Ogon.
Zastępca Wójta przedstawił plan inwestycji.
Radny Rafał Barsukiewicz powiedział, że według niego gminy nie stać w tym roku na taką inwestycję.
Przewodnicząca Komisji dodała, że ludziom od lat wlewa się woda do posesji i najpierw trzeba rozwiązać ten problem.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że jak teraz nie zrobi się tej kanalizacji w Lisim Ogonie to już nigdy nie da się tam położyć rury, bo GDDKiA nie wpuści Gminy na swoją drogę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (18 maja 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (20 września 2016, 13:24:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 132