PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 października 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota.


PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 5 października 2016 r., o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Łukasz Narolski.

Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1. Skarga na Dyrektora GCK.

Ad.1. Skarga na Dyrektora GCK.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść skargi i poprosiła o wyjaśnienia w sprawie Dyrektora Gminnego Centrum Kultury .

Pan Łukasz Narolski wyjaśnił, że przy przystępowaniu do konkursu na dyrektora GCK w swojej prezentacji przedstawił wizję funkcjonowania ośrodka i jednym z punktów wystąpienia była kwestia zatrudnienia pracowników. Pan Dyrektor poinformował, że od momentu objęcia przez jego osobę stanowiska dyrektora zmianie uległa niejedna umowa. Skarżący był dotychczas zatrudniony na etacie plastyka i instruktora, przy czym wykonywał tylko zadania z zakresu plastyki. W przypadku skarżącego zmianie miała ulec tylko forma zatrudnienia, a nie warunki finansowe. Miało się odbyć w tej sprawie spotkanie ze skarżącym, ale do spotkania nie doszło. Dyrektor dodał, że nie chciał eskalacji konfliktu.
Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o odrzucenie skargi.
Radny Krzysztof Kowalewski zaproponował zostawić skargę bez rozpatrzenia ze względu na fakt, że sprawy kadrowe nie leżą w kompetencji Komisji Rewizyjnej.
Radny Rafal Barsukiewicz poparł wniosek radnego Krzysztofa Kowalewskiego.
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o pozostawienie skargi bez rozpatrzeni- radni jednogłośnie przegłosowali ww. wniosek.

Komisja dodatkowo skonsultowała się w sprawie skargi z Radcą Prawnym Urzędy Gminy i doszła do wniosku, że dokonają zmiany formy rozpatrzenia skargi. Uznali, że skarga jest niezasadna, gdyż nie zlikwidowano etatu plastyka dokonano jedynie zmiany formy jego zatrudnienia.

Radny Krzysztof Kowalewski wycofał swój wniosek- radni jednogłośnie przegłosowali wycofanie wniosku.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za bezzasadną z przyczyn wymienionych jak wyżej- radni jednogłośnie przyjęli ww. wniosek.



Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 
Wiesława Suszek 













metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (5 października 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lutego 2017, 10:58:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 144