Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota z dnia 17 sierpnia 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7


Protokół 
 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 sierpnia 2017 r. od godziny 13:00 w Urzędzie Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy oraz kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej pani Bogusława Bajgot, kierownik WTZ „ Dąb” Marlena Witkowska- Rypina, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Anna Zdunek, inspektor Karolina Swoboda oraz pani Anna Antoszak.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji Wiesława Suszek.

Porządek posiedzenia:
1.Sprawy bieżące.

-skarga na Kierownika GOPS dot. udziału kierownika GOPS w rozprawie RIO.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść skargi.
Kierownik Bogusława Bajgot odczytała wyjaśnienia w sprawie skargi stanowiące załącznik do protokołu.
Radny Krzysztof Kowalewski stwierdził, że rozprawa dotyczyła nieprawidłowości w jednostce, które powstały zanim panie objęły kierownictwo.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy to kierownik GOPS złożyła wniosek do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
Kierownik GOPS odpowiedziała, że tak.
Radny Krzysztof Kowalewski zwrócił uwagę, że kierownik wypisała się w rejestrze wyjść służbowych.
Kierownik GOPS dodała, że od strony skarżącej w dniu rozprawy usłyszała, że p. Kreja reprezentuje media i została zapytana w jakim charakterze przyszłam na rozprawę.  Pani kierownik powiedziała, że odpowiedziała, że przyszła służbowo i dodała że w po ostatnim wydaniu czasopisma Białe Błota info zastanawia się w jakim charakterze była na rozprawie pani Kreja, czy nie prywatnie, gdyż w gazecie, którą reprezentuje pani Kreja nie napotkała żadnej informacji na temat tego posiedzenia.

Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

- skarga na Wójta Gminy Białe Błota dot. nie przekazania skargi na kierownika GOPS wg. właściwości.

Przewodnicząca Komisji odczytała treść skargi.
Sekretarz Gminy poinformowała, że skarga na kierownika GOPS wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 15.02 2017 r. W terminie 5 dni sprawa została przekazana wg. właściwości do Rady Gminy, a następnie w dniu 27.02.2017 r. informacja skanem została przekazana na mail bialeblotainfo. Jeżeli chodzi o drugą osobę skarżącą to taka informacja nie została jej wysłana. Obecna skarga wpłynęła od pani Kreji i Sekretarz domniemała, że pani Kreja nie dostała maila. Sekretarz dodała, że wiadomość wyszła z jej maila i ten mail został przeczytany w dniu 27.02.2017 r.  Skarga na kierownika GOPS wpłynęła w formie pisemnej, ale w związku z faktem, że pani redaktor prosi o przekazywanie odpowiedzi na informacje publiczne w formie elektronicznej, odpowiedź poszła też mailem.

Komisja jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (17 sierpnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (30 listopada 2017, 11:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250