Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowościach Lisi Ogon, Łochowice luty 2019 r.


 
O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a

       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych :
 - w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
         1.   nr 230 o pow. 0,1058 ha,
               cena wywoławcza : 68.770,00 zł  (sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset
               siedemdziesiąt złotych),
         2.   nr 229 o pow. 0,1122 ha,
               cena wywoławcza : 72.930,00 zł  (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset
               trzydzieści złotych),
         3.   nr 228 o pow. 0,1179 ha,
               cena wywoławcza : 76.635,00 zł  (siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset
               trzydzieści pięć złotych),
         4.   nr 232 o pow. 0,0980 ha,
               cena wywoławcza : 63.700,00 zł  (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset
               złotych),
   - w Lisim Ogonie,  zapisanych w KW BY1B/00066004/5 :
         1.   nr 29/2  o pow. 0,0850 ha,
               cena wywoławcza : 63.750,00 zł  (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt
               złotych),
         2.   nr 29/13 o pow. 0,1140 ha,
               cena wywoławcza : 85.500,00 zł  (osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
        
      Działki  w Łochowicach  i Lisim Ogonie położone są w terenie nieobjętym aktualnym 
      miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Stanowią grunty bez obciążeń i
      zobowiązań. Teren działek niezagospodarowany,  nieuzbrojony,  miejscami porośnięty    
      drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
   
Przetarg odbędzie się dnia 25 lutego 2019 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 21 lutego 2019 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 3 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Łochowice(4).pdf (600kB) pdf

Lisi Ogon(2).pdf (103kB) pdf
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wieslawa Kaczanowska (18 stycznia 2019)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (18 stycznia 2019, 10:56:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1174