OGŁOSZENIE Wójta Gminy Białe Błota

O g ł o s z e n i e                                    
                             
Stosownie do § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
 
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
 
informuje, że na dzień  12 października 2009 r. w Urzędzie Gminy Białe Błota
był wyznaczony termin przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kruszyn Krajeński oznaczonych jako:
 
 
1. działka nr 531/21 o pow. 0,1008 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 88.704,00 zł,
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium
-      przetarg zakończony wynikiem negatywnym
2. działka nr 531/22 o pow. 0,1111 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 84.318,00 zł,
     -      nie dokonano żadnej wpłaty wadium
     -      przetarg zakończony wynikiem negatywnym
3. działka nr 531/23 o pow. 0,1008 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 88.704,00 zł,
-         nie dokonano żadnej wpłaty wadium
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym
4. działka nr 531/24 o pow. 0,1112 ha,
     -     cena wywoławcza działki : 97.856,00 zł,
-          nie dokonano żadnej wpłaty wadium
-         przetarg zakończony wynikiem negatywnym
5. działka nr 531/26 o pow. 0,1008 ha
    -   cena wywoławcza działki : 88.704,00 zł
    -   nie dokonano żadnej wpłaty wadium
    -   przetarg zakończony wynikiem negatywnym
6. działka nr 531/27o pow. 0,1112 ha
    -   cena wywoławcza działki : 97.856,00 zł
    -   nie dokonano żadnej wpłaty wadium
    -   przetarg zakończony wynikiem negatywnym

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (19 października 2009)
Opublikował: Mariusz Gromski (19 października 2009, 08:54:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2131