Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Łochowice styczeń 2018 r.


O G Ł O S Z E N I E
W ó j t   G m i n y   B i a ł e  B ł o t a
 
       ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości
gruntowych położonych w Łochowicach, zapisanych w KW BY1B/00183262/7 :
 
         1.   nr 237 o pow. 0,0890 ha,
               cena wywoławcza : 60.520,00 zł  (sześćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia
               złotych)
         2.   nr 241 o pow. 0,0891 ha,
               cena wywoławcza : 60.588,00 zł  (sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt
               osiem złotych)
3.      nr 242 o pow. 0,0902 ha,              
               cena wywoławcza : 61.336,00 zł  (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści 
               sześć złotych)
4.      nr 243 o pow. 0,0914 ha,              
               cena wywoławcza : 62.152,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt  
               dwa złote)
 
      Działki  w Łochowicach  położone są w terenie nieobjętym aktualnym miejscowym   
      planem zagospodarowania przestrzennego. Działki  stanowią grunty bez obciążeń i
      zobowiązań. Teren działek niezagospodarowany,  nieuzbrojony,  miejscami porośnięty    
      drzewami i krzakami. Dojazd drogami gruntowymi. 
   
Przetarg odbędzie się dnia 2 stycznia 2018 roku o godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Białych Błotach, ul. Szubińska 7, pokój nr 18.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2017 r. włącznie, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy Oddział Białe Błota Nr 748142 1020 0000 3098 2000 0001.
Wadium zwraca się w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez osobę, która wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej kupna-sprzedaży organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Ustalona, w drodze przetargu, cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
Bliższych informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Białe Błota, Białe Błota ul. Szubińska 57  I piętro, pokój 1 lub telefonicznie pod nr (052) 323 90 95.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Białe Błota w Białych Błotach ul. Szubińska 7 i ul. Szubińska 57  oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Białe Błota i w Biuletynie Informacji Publicznej.

wydrukMapy(144).pdf (600kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wiesława Kaczanowska (28 listopada 2017)
Opublikował: Wiesława Kaczanowska (28 listopada 2017, 14:50:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724