Obwieszczenia - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki (rejon ul. Granicznej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Pantery)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (rejon ul. Tygrysiej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.79.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Przyrodnicza)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.78.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Kruszyn Krajeński (ul. Usługowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.12.2018.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ciele w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.10.2018.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciele (rejon ul. Małej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.76.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Wspólna, ul. Myśliwska)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka ( droga dojazdowa do ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.7.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Storczykowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.83.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Białe Błota(ul. Czerska)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.5.2018.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Lisi Ogon (ul. Strzelecka)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.4.2018.4          Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele ( ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.3.2018.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Śnieżna)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.2.2018.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (ul. Wspólna, ul. Myśliwska)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej i ul. Wierzbowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.84.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Laskowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.72.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Storczykowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.83.2017.4           Na podstawie art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (rejon ul. Tygrysiej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.79.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (ul. Przyrodnicza)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.78.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo ( ul. Pantery)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.81.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Prądki (rejon ul. Granicznej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.80.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ciele (rejon ul. Małej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.76.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (rejon ul. Chlebowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.77.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Ciele (rejon ul. Myśliwskiej, ul. Wspólnej)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegodot. sprawy znak: GPR.6733.75.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Troci (wszczęcie postanowienia)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.73.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (ul. Laskowa)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.72.2017.4)       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (rejon ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4kV w m. Ciele (ul. Osiedle)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.41.2016.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej niskiego napięcia w m. Łochowo (rejon ul. Spacerowej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.69.2017.4           Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej na terenie sołectwa Lisi Ogon (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.68.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej w Murowańcu w rejonie ul. Narcyzowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.67.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Drzewcach w rejonie ul. Drzewieckiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.66.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Łochowie w rejonie ul. Gepardziej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.65.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Poziomkowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lisim Ogonie w rejonie ul. Pocztowej i Twardej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.64.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Białych Błotach w rejonie ul. Cukrowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.59.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Zakątek w Lisim Ogonie (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.57.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągów średniego ciśnienia w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.63.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w m. Ciele (ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.62.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy świetlicy, żłobka oraz przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Morwowa, Jaśminowa, Irysowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    (dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2017.4)          Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynków świetlicy, żłobka i przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.61.2017.4          Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Łochowice

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Bukszpanowej w Kruszynie Krajeńskim (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2017.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji elektroenergetycznej w rejonie ul. Zakątek w Lisim Ogonie (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.57.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Białych Błotach w rejonie ul. Cukrowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.59.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Poziomkowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.52.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Ignacego Kaczmarka, Armii Krajowej)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    (dot. sprawy znak: GPR.6733.46.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowych w m. Ciele (ul. Zagajnikowa)

 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  (dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4)        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4 kV w m. Łochowo (ul. Okopowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Niezapominajki)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.43.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Szumiących Traw

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy świetlicy w Zielonce (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku.

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński (ul. Bukszpanowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Zagajnikowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo (rejon ul. Okopowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Niezapominajki)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.43.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy i przebudowy strzelnicy garnizonowej w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.51.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Szumiących Traw (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.49.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Jachtowa).

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Wypoczynkowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.23.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Malinowa).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Biedronki).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowice (ul. Ptasia, Gila, Orla, Sokola).

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (rejon ul. Podjazd)

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach  oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Morwowa, Jaśminowa, Irysowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.47.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Murowaniec

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.42.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Kielecka).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.45.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Ignacego Kaczmarka, ul. Armii Krajowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.46.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozbudowy oświetlenia drogowego w Białych Błotach w rejonie ul. Berberysowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.43.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Drzewce (ul. Wąska)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci wodociągowych w m. Ciele (ul. Zagajnikowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.44.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota ( ul. Cyprysowa)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dot. sprawy znak: GPR.6733.21.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV w m. Łochowo (ul. Okopowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.41.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (ul. Wypoczynkowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Przyłęki (rejon ul. Podjazd)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Jachtowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Niezapominajki w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.40.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.42.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Bukszpanowej w m. Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.39.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej w Łochowie w rejonie ul. H. Sienkiewicza (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.37.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Długiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.33.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w m. Murowaniec (ul. Cztery Pory Roku).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.36.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicy z oddziałami żłobka i przedszkola w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Ciele

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.13.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2               [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy linii elektroenergetycznych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Jachtowej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.35.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.12.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Orzechowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.20.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Drzewce (ul. Wąska).

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.16.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Biedronki).

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.27.2017.4           Na podstawie art. 53 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Malinowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.28.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.19.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Orzechowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.12.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (ul. Żniwiarzy)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.23.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy magistrali wodociągowej Ciele-Łochowo (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o podjęciu postępowania, wydanych postanowieniach oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.41.2016.2             [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowice (ul. Ptasia, Gila, Orla, Sokola)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.24.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. rejonie ul. Podjazd w m. Przyłęki

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.25.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Wypoczynkowej w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dot. sprawy znak: GPR.6733.29.2017.4)         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Jasnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.32.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Długiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.33.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Zielonce w rejonie ul. Żołędziowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.34.2017.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (okolice ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Bratkowa, Konwaliowa, Lipowa, Szosa Nakielska).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.22.2017.4           Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota (ul. Cyprysowa).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.21.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2                 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2            [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr. ewid. 37/1 i 44/8, obręb Ciele

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.13.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola przy ul. Jaworowej w m. Zielonka (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.14.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wszczęcie postępowania)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.12.2017.4              Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznych linii kablowych w Zielonce w rejonie ul. Orzechowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.18.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (okolice ul. Koperkowej).

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.19.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Wąskiej w m. Drzewce

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.16.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Orzechowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.20.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla hali namiotowej do zadaszenia boiska w Białych Błotach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.7.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele (w drodze dojazdowej do ul. Osiedle)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Cudne Manowce w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.57.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Temidy w m. Białe Błota

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.1.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Geodetów w m. Prądki

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.58.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy budynku świetlicowego wraz z oddziałami żłobka i przedszkola przy ul. Jaworowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.14.2017.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Lipnikach w rejonie ul. Tatarakowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.15.2017.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia na terenie działek o nr. ewid. 37/1 i 44/8, obręb Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.13.2017.4   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Jodłowej i Mącznej w m. Zielonka

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    Znak sprawy: GPR.6733.56.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.9.2017.2   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Asnyka w Łochowie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.55.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Wspólnej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.4.2017.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.5.2017.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Rycerskiej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2016.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Miłkowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Zaułek i Źródlanej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.52.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

dot. zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe w budynku szkoły w Łochowie (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.6.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w ul. Wisławy Szymborskiej) w m. Łochowo

   OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.3.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w ul. Wisławy Szymborskiej w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.2.2017.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Akacjowej w m. Lipniki, obręb Murowaniec

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.51.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Wspólnej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.4.2017.2            [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.49.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. Wisławy. Szymborskiej) - postanowienia

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego  dot. sprawy znak: GPR.6733.3.2017.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. W. Szymborskiej) - postanowienia

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnegoZnak sprawy: GPR.6733.2.2017.4               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dot. wydania decyzji o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Ciele

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.8.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Prądki (ul. Geodetów)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   Znak sprawy: GPR.6733.58.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w ul. Mącznej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   Znak sprawy: GPR.6733.56.2016.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2016.2       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (postanowienia w sprawie)sygnatura: GPR.6733.5.2017.2           [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Rycerskiej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.54.2016.2             [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Miłkowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenieo wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.53.2016.2              Na [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Zaułek i Źródlanej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.52.2016.2             [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla hali namiotowej do zadaszenia boiska w Białych Błotach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.7.2017.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Lipniki (ul. Akacjowa)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   dot. sprawy znak: GPR.6733.51.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Łochowo (ul. Asnyka)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dot. sprawy znak: GPR.6733.55.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Kruszyn Krajeński

  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     dot. sprawy znak: GPR.6733.43.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Małej w Cielu

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dot. sprawy znak: GPR.6733.48.2016.4     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiany sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe w budynku szkoły w Łochowie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. sprawy znak: GPR.6733.6.2017.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Wspólnej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.4.2017.2        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Botanicznej i Ziołowej w Łochowicach (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.45.2016.2             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej i Bukszpanowej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIEw sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.44.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nn w Cielu w rejonie ul. Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.5.2017.2              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Szumiącej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.42.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. W. Szymborskiej) - wszczęcie

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.3.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn 0,4 kV w Łochowie (ul. W. Szymborskiej)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.2.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w m. Zielonka (postanowienia)

  OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.49.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w m. Białe Błota - ul. Temidy

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegoZnak sprawy: GPR.6733.1.2017.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w ul. Asnyka w m. Łochowo

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.55.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Geodetów w m. Prądki (wszczęcie post.)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.58.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Mącznej w m. Zielonka

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.56.2016.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Cudne Manowce w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Znak sprawy: GPR.6733.57.2016.4    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dot. zmiany zakresu inwestycji w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Zielonej w m. Zielonka

OBWIESZCZENIE o zmianie zakresu inwestycji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.49.2016.4       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Jesionowej w Łochowie

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.46.2016.4          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Rycerskiej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.54.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Zielonce w rejonie ul. Miłkowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.53.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Cielu w rejonie ul. Zaułek i Źródlanej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.52.2016.2          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Botanicznej i Ziołowej w Łochowicach (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.45.2016.2            [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej i Bukszpanowej (postanowienia w sprawie)

Obwieszczenie o wydanych postanowieniach oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami dotyczącymi postępowania administracyjnegosygnatura: GPR.6733.44.2016.2            [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dotyczy budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Łąkowej w Kruszynie Krajeńskim

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego   Znak sprawy : GPR.6733.43.2016.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Dotyczy wydania decyzji CP - budowa sieci wodociągowej w ul. Szumiącej w Kruszynie Krajeńskim (postanowienia)

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Znak sprawy: GPR.6733.42.2016.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z budową ulicy Bluszczowej w Cielu wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.50.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w m. Lipniki - ul. Akacjowa

 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.51.2016.4      Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Zielonej w Zielonce (wszczęcie)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.49.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 41/26 w Cielu

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.48.2016.4        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic: Botanicznej i Ziołowej w Łochowicach (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.45.2016.2         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Jesionowej w m. Łochowo (wszczęcie post.)

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.46.2016.4         Na podstawie art. 53 ust. 1 [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci wodociągowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Lipowej i Bukszpanowej (wszczęcie postępowania)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznegosygnatura: GPR.6733.44.2016.2            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o [...]

Dotyczy sprawy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy sieci gazowej w Kruszynie Krajeńskim w rejonie ul. Łąkowej i Ceramicznej (wydanie decyzji)

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   sygnatura: GPR.6733.40.2016.2           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Łąkowej w m. Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Znak sprawy: GPR.6733.43.2016.4       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij