Obwieszczenia - miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w Cielu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północny – Zachód” w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Białe Błota Północny – Zachód” w miejscowości Białe Błota, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w Cielu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele            Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w Przyłękach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon           Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele        Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        Na [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Olszynowej, Leszczynowej i Kasztanowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota Na podstawie [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Centralnej i Czerskiej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Białe Błota o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Obwieszczenie  Wójta  Gminy  Białe  Błota o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIE   WÓ J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T A o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec

  OB WIESZCZENIE   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T A   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota

O B W I E S Z C Z E N I E   W Ó J T A   G M I N Y   B I A Ł E   B Ł O T Ao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Patrolowej i Bobrowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ciele Południe” w miejscowości Ciele           Na podstawie art. 17 pkt 1 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszyn Krajeński Północ”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszyn Krajeński Północ” miejscowość Kruszyn Krajeński, gmina Białe [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w Zielonce

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota           [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji liniowej przebiegającej przez obręby: Murowaniec, Kruszyn Krajeński i Ciele w gminie [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota          Na [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościelnej i Bluszczowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota         [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Bocianowo w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota       [...]

Dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Pogodnej i Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.       [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rowiec w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota       [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAo przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Czeremchy w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.        Na [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota

  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Energetycznej w obrębie Murowaniec w gminie Białe Błota      [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele

Ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błotao wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lisi Ogon Południe” w miejscowości Lisi Ogon           Na podstawie art. 17 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wypoczynkowej i Wczasowej w miejscowości Ciele        Na podstawie art. 17 [...]

Dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modrej i Jantarowej w miejscowości Białe Błota        Na podstawie art. [...]

Dotyczy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Osiedle w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota        [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij