SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/763494

 

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowy

Wyjaśnienia nr 1

Wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą terminu

Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.05.2023 r

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejZałączniki:

Zmiana SWZ z ujednoliconym wzorem umowy
Wyjaśnienia nr 1
Wyjaśnienia nr 2 wraz ze zmianą terminu
Informacja z otwarcia ofert z dn. 30.05.2023 r
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej