W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.22.2023.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, z podziałem na części: 1) Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych, 2) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.22.2023.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/769787
rozstrzygnięcie

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.      Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz z ceną brutto 1 157 328,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem 00/100)

b)         Dla części 2:

DSD Dawid Śmigiel, ul. Bydgoska 12A, 89-200 Tur z ceną brutto 415 800,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy osiemset 00/100)


UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA WW. CZĘŚCI

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/769787

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 13.06.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 03.08.2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego