W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.30.2023.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert ***UWAGA*** Ujednolicony wzór Umowy dla Sektora I i II, Ujednolicony Opis przedmiotu zamówienia, Ujednolicony formularz ofertowy dla Sektora I i II Odbiór i zagospodarowanie odpadów z podziałem na części: 1)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora I 2)Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota dla Sektora II 3)Odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z obsługą
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.30.2023.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/804220
rozstrzygnięcie

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.      Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 1:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz z ceną brutto 10 851 460,92 zł (słownie złotych: dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt 92/100)

b)         Dla części 2:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz z ceną brutto 7 809 991,92 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden 92/100)

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA WW. CZĘŚCI

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

-------------------------------------------------

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.      Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 3:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Corimp Sp. z o.o., ul. Hutnicza 135, 85-873 Bydgoszcz z ceną brutto 2 319 796,07 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć 07/100)

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA WW. CZĘŚCI

Faktyczne:

Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Załączniki

Powiadom znajomego