W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.36.2023.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru na zadaniu pn.: "Projekt i budowa przedszkola przy ulicy Kościelnej w Cielu" z podziałem na części: Część I: Pełnienie funkcji Inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej Część II: Pełnienie funkcji Inspektora branży elektrycznej Część III: Pełnienie funkcji Inspektora branży sanitarnej Część IV: Pełnienie funkcji Inspektora branży teletechnicznej
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.36.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/818996
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ORAZ ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

dla części I, II, III i IV

Ofertę nr 11 złożoną przez 

Biuro Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, 

ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz 

dla części I z ceną brutto 56 088,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

dla części II z ceną brutto 41 328,00 zł 

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100)

dla części III z ceną brutto 41 328,00 zł 

(słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100)

dla części IV z ceną brutto 35 424,00 zł 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części I, II, III i IV:

Faktyczne:

Niepodlegające odrzuceniu oferty odpowiadają wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, zostały ocenione jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferty najkorzystniejsze wybrane zostały zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/818996

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty

Załączniki

Powiadom znajomego