W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.4.2024.ZP3

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa i transport kruszywa
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.4.2024.ZP3
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/887353
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ODRZUCENIU OFERTY


Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:
 

I.  Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

 
Nr  2 złożoną przez PROJ-BUD Jarosław Jasiński, 86-005 Białe Błota ul.Nizinna 1, NIP: 953-240-09-34

z ceną brutto 552 639,00 zł
(słownie złotych:  pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć 00/100).

II. Wykonawcach, których oferty należy odrzucić:

W przedmiotowy postępowaniu odrzucono ofertę Nr 3, złożoną przez Wykonawcę:

Transport –Handel- Usługi Krzysztof Wasielewski w spadku
Czołpin 12, 88-210 Dobre
NIP 8891000878

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. 

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/887353

Informacja z otwarcia ofert 4

Informacja z otwarcia ofert 4

Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu

 

Załączniki

Powiadom znajomego