W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.15.2024.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Utrzymanie w stałej drożności, systematyczne oczyszczanie i konserwacja urządzeń ulicznej kanalizacji deszczowej oraz przeglądy, konserwacja i czyszczenie przepompowni wraz z separatorami, osadnikami na terenie Gminy Białe Błota
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.15.2024.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/transakcja/907147
rozstrzygnięcie

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.     Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 2 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 1 złożoną przez 

Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” Piotr Orłowicz, ul. Jasiniecka 5, 85-796 Bydgoszcz 
z ceną brutto 87 129,00 zł 

(słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/907147

 

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z 02.04.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.04.2024 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty i odrzuceniu z dnia 16.04.2024 r.

Załączniki

Powiadom znajomego