W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.43.2021.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Opracowanie projektów dróg na terenie Gminy Białe Błota: 1) Projekt ul. Zabytkowej od Cichej do Zakładowej w Przyłękach, 2) Projekt ul. Twardej w Lisim Ogonie, 3) Projekt ul. Wczasowej w Cielu, 4) Projekt ul. Rynarzewskiej w Murowańcu, 5) Projekt ul. Świetlikowej w Zielonce
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.43.2021.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/474112
rozstrzygnięcie

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)    Dla części 1:

Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z ceną brutto 141 450,00 zł (słownie złotych: sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt 00/100)

b)         Dla części 2:

SOCHA Sp. z o.o., ul. Jana Karola Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz z ceną brutto 42 662,50 zł (słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwa 50/100)

c)           Dla części 3:

Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z ceną brutto 39 360,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt  00/100)

d)         Dla części 4: 

Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z ceną brutto 62 730,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści 00/100)

e)         Dla części 5:

Drogowa Pracownia Projektowa ANMAR Anna Pacewicz- Dyrda, ul. Łanowa 1, 86-014 Kruszyn z ceną brutto 39 360,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt  00/100

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla ww. części:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/474112

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 27.07.2021 r.

Załączniki

Powiadom znajomego