W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.14.2022.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele - zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. "Budowa zaprojektowanej altany w Cielu"
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.14.2022.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Nieprzekraczająca kwoty 50 000 złotych netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową.
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
oraz odrzuceniu oferty

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:

P.W. ROMEBUD Maciej Pomykajczyk, Władysławowo 16, 89-210 Łabiszyn
z ceną brutto 27 318,30 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Biuro Handlowe Małgorzata Kosmecka, ul. Chmurna 12A/2, 85-411 Bydgoszcz

Uzasadnienie:

Zgodnie z pkt. 13.2. zapytania ofertowego Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Treść

Znak sprawy: RZP.271.14.2022.ZP2

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup, dostawa i montaż altany na terenie działki nr 97/2 przy ul. Kościelnej 6 w m. Ciele - zgodnie z posiadanym projektem w ramach zadania pn. "Budowa zaprojektowanej altany w Cielu"

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie umowy, opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym stanowiącymi załączniki do niniejszego zapytania.

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową
poniżej link do postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/577767

Informacja z otwarcia ofert z dn. 03.03.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane