W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

XV/224/2004

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zasad sprzedaży udziału we własności gruntów stanowiących własność Gminy Białe Błota wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe, na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, będących współużytkownikami wieczystymi tych nieruchomości gruntowych i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a i art.40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568.) oraz art.32 ust.1, art.37 ust. 2 pkt.5, art.67 ust.1 i 3, art.68 ust.1 pkt 1, art.69 oraz art.70 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami: Dz.U z 2000r. Nr 6, poz.70, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.1800, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1682, Nr 240, poz.2058 , Nr 2003 r. ,Nr 1, poz.15, Nr 80, poz.717,Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966)
status uchwały obowiązująca

Treść

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady sprzedaży udziału we własności gruntów stanowiących własność Gminy Białe Błota  wykorzystywanych pod budownictwo mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych, będących współużytkownikami wieczystymi tych nieruchomości gruntowych i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane