W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota


ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota


tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl


NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu


Uchwały Rady

A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: RGK.0007.11.2021
uchwała nr RGK.0007.11.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2018 -2023
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.10.2021
uchwała nr RGK.0007.10.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.11.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.9.2021
uchwała nr RGK.0007.9.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2018-2023
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.8.2021
uchwała nr RGK.0007.8.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.7.2021
uchwała nr RGK.0007.7.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.6.2021
uchwała nr RGK.0007.6.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.5.2021
uchwała nr RGK.0007.5.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.4.2021
uchwała nr RGK.0007.4.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i ładunków taksówkami na terenie gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 539
uchwała nr: RGK.0007.3.2021
uchwała nr RGK.0007.3.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.2.2021
uchwała nr RGK.0007.2.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie trybu i  sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 538
uchwała nr: RGK.0007.1.2021
uchwała nr RGK.0007.1.2021
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Białe Błota na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.111.2020
uchwała nr RGK.0007.111.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.10.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.110.2020
uchwała nr RGK.0007.110.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.9.2020 na działalność Wójta Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.109.2020
uchwała nr RGK.0007.109.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.108.2020
uchwała nr RGK.0007.108.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.107.2020
uchwała nr RGK.0007.107.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych wymogów „Raportu o stanie Gminy Białe Błota”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.106.2020
uchwała nr RGK.0007.106.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 266
uchwała nr: RGK.0007.105.2020
uchwała nr RGK.0007.105.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 265
uchwała nr: RGK.0007.104.2020
uchwała nr RGK.0007.104.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białe Błota na lata 2015-2020"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.103.2020
uchwała nr RGK.0007.103.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 264
uchwała nr: RGK.0007.102.2020
uchwała nr RGK.0007.102.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.101.2020
uchwała nr RGK.0007.101.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres pięciu lat
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.100.2020
uchwała nr RGK.0007.100.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.99.2020
uchwała nr RGK.0007.99.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób, których gminą właściwą miejscowo jest Gmina Białe Błota
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 210
uchwała nr: RGK.0007.98.2020
uchwała nr RGK.0007.98.2020
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2021-2025"
Status uchwały Obowiązująca