W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Uchwały Rady

uchwała nr: RGK.0007.55.2022
uchwała nr RGK.0007.55.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jasinieckiej i Jesionowej oraz ulic Słonecznej i Ceramicznej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3075
uchwała nr: RGK.0007.54.2022
uchwała nr RGK.0007.54.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jasinieckiej i Jesionowej oraz ulic Słonecznej i Ceramicznej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.53.2022
uchwała nr RGK.0007.53.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jasinieckiej i Jesionowej oraz ulic Słonecznej i Ceramicznej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.52.2022
uchwała nr RGK.0007.52.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jasinieckiej i Jesionowej oraz ulic Słonecznej i Ceramicznej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.51.2022
uchwała nr RGK.0007.51.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.01.2023 do 31.12.2025 r"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.50.2022
uchwała nr RGK.0007.50.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania składu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2018-2023.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.49.2022
uchwała nr RGK.0007.49.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białe Błota.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3074
uchwała nr: RGK.0007.48.2022
uchwała nr RGK.0007.48.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Kruszyn Krajeński, Prądki i Przyłęki, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.47.2022
uchwała nr RGK.0007.47.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Leśnej i Hiacyntowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.46.2022
uchwała nr RGK.0007.46.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Granitowej, Marmurowej i Opalowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.45.2022
uchwała nr RGK.0007.45.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3073
uchwała nr: RGK.0007.44.2022
uchwała nr RGK.0007.44.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.43.2022
uchwała nr RGK.0007.43.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.42.2022
uchwała nr RGK.0007.42.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.41.2022
uchwała nr RGK.0007.41.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białe Błota
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.40.2022
uchwała nr RGK.0007.40.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3072
uchwała nr: RGK.0007.39.2022
uchwała nr RGK.0007.39.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2022-2034
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.38.2022
uchwała nr RGK.0007.38.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 3071
uchwała nr: RGK.0007.37.2022
uchwała nr RGK.0007.37.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia zasad zwiększenia środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.36.2022
uchwała nr RGK.0007.36.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.4.2022 w sprawie nieprawidłowości sprawowania opieki nad dziećmi w Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.35.2022
uchwała nr RGK.0007.35.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.2.2022 dotyczącej skargi na działalność kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.34.2022
uchwała nr RGK.0007.34.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia przedszkolne udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Białe Błota
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1976
uchwała nr: RGK.0007.33.2022
uchwała nr RGK.0007.33.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.3.2022 dotyczącej uwzględnienia w planach inwestycyjnych wykonania pobocza w formie chodnika dla pieszych przy ul. Dębowej w Łochowie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.32.2022
uchwała nr RGK.0007.32.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku Nr BRG.1510.3.2022 dotyczącego skontrolowania mienia gminnego – tablic informacyjnych w sołectwie Murowanic.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: RGK.0007.31.2022
uchwała nr RGK.0007.31.2022
jakiego organu Rady Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
status uchwały obowiązująca