W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia

XML
zarządzenie nr: 88/2023
zarządzenie nr 88/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 49/2022 z dnia 6 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji do weryfikacji wniosków o przyznanie środków finansowych w budżecie Gminy Białe Błota na realizację zadań z funduszu sołeckiego
zmieniające zarządzenie nr 49/2022,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/2023
zarządzenie nr 87/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wykonywania czynności sprawdzających spełnienie warunku stałego zamieszkania na terenie gminy osób wnioskujących o ujęcie w stałym obwodzie głosowania
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/2023
zarządzenie nr 86/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 85/2023
zarządzenie nr 85/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 84/2023
zarządzenie nr 84/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 83/2023
zarządzenie nr 83/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 82/2023
zarządzenie nr 82/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 92/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie powołania członków komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Białe Błota
zmieniające zarządzenie nr 92/2020,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 81/2023
zarządzenie nr 81/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Białych Błotach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 80/2023
zarządzenie nr 80/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 79/2023
zarządzenie nr 79/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustanowienia gminnego zespołu informatycznego na potrzeby wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 78/2023
zarządzenie nr 78/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustanowienia Regulaminu Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 77/2023
zarządzenie nr 77/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach obchodów 50-lecia Gminy Białe Błota pn. „Białobłocka ZaDyszka”: • Bieg na 5 i 10 km • Wyścig Nordic Walking na 2 i 5 km • Półmaraton Rolkarski– ogłoszenie nr 3/2023 Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 76/2023
zarządzenie nr 76/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 75/2023
zarządzenie nr 75/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 74/2023
zarządzenie nr 74/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 73/2023
zarządzenie nr 73/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku zawartego w ogłoszeniu nr 3/2023 Wójta Gminy Białe Błota.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 72/2023
zarządzenie nr 72/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2023 roku w zakresie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego pn.: „Święto Gminy Białe Błota” – ogłoszenie nr 2/2023
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 71/2023
zarządzenie nr 71/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad postępowania dotyczącego uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Białe Błota przez radnych Rady Gminy Białe Błota
uchyla/traci moc 13/2019,
zarządzenie nr: 70/2023
zarządzenie nr 70/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 69/2023
zarządzenie nr 69/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartych konkursach ofert celem wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej realizowanych na terenie Gminy Białe Błota w roku 2023 i 2024
Status obowiązujące