W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia Wójta

XML
zarządzenie nr: 4/2022
zarządzenie nr 4/2022
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie nr 107/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Białe Błota
zarządzenie nr: 3/2022
zarządzenie nr 3/2022
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsza przyszłość w dobrej szkole” Nr RPKP.10.01.02-04-0009/21 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/2021
zarządzenie nr 2/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/2022
zarządzenie nr 1/2022
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 106/2021
zarządzenie nr 106/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 105/2021
zarządzenie nr 105/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 104/2021
zarządzenie nr 104/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy Białe Błota oraz zasad pracy z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów „Proton”
zarządzenie nr: 103/2021
zarządzenie nr 103/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 102/2021
zarządzenie nr 102/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 101/2021
zarządzenie nr 101/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 100/2021
zarządzenie nr 100/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2022 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – ogłoszenie nr 3/2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 99/2021
zarządzenie nr 99/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 98/2021
zarządzenie nr 98/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 107/2019 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Białe Błota
zmieniające zarządzenie nr 107/2019,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 97/2021
zarządzenie nr 97/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 96/2021
zarządzenie nr 96/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku zawartego w ogłoszeniu nr 3/2021 Wójta Gminy Białe Błota.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 95/2021
zarządzenie nr 95/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 94/2021
zarządzenie nr 94/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 93/2021
zarządzenie nr 93/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 92/2021
zarządzenie nr 92/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 91/2021
zarządzenie nr 91/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 90/2021
zarządzenie nr 90/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych mających na celu zebranie opinii na temat ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 89/2021
zarządzenie nr 89/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie powołania stałej Komisji ds. oceny przydatności i likwidacji składników majątkowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 88/2021
zarządzenie nr 88/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/2021
zarządzenie nr 87/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 86/2021
zarządzenie nr 86/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status obowiązujące