W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia Wójta

XML
zarządzenie nr: 70/2021
zarządzenie nr 70/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 69/2021
zarządzenie nr 69/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. wyborów sołeckich w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Białe Błota zarządzonych na dzień 24 października 2021 r.
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 68/2021
zarządzenie nr 68/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 67/2021
zarządzenie nr 67/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 66/2021
zarządzenie nr 66/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie określenia podstawowych wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Białe Błota na 2022 rok
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 65/2021
zarządzenie nr 65/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Białe Błota
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 63/2021
zarządzenie nr 63/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert celem wyboru realizatora zadania wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich Dziennego domu pomocy
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 64/2021
zarządzenie nr 64/2021
wydane przez Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 62/2021
zarządzenie nr 62/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za I półrocze 2021 roku
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 61/2021
zarządzenie nr 61/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”.
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 60/2021
zarządzenie nr 60/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”.
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 59/2021
zarządzenie nr 59/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert celem wyboru realizatora zadania wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Ciele, ul. Osiedle 4c oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich Dziennego domu pomocy
Status Uchylone
zarządzenie nr: 58/2021
zarządzenie nr 58/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Białe Błota
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 57/2021
zarządzenie nr 57/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 56/2021
zarządzenie nr 56/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego polegającego na adaptacji pomieszczeń oraz utworzeniu i prowadzeniu w nich dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. ,, Dzienny dom pomocy w Gminie Białe Błota”.
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 55/2021
zarządzenie nr 55/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Nowaczyk do pełnienia funkcji Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 54/2021
zarządzenie nr 54/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Białe Błota
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 53/2021
zarządzenie nr 53/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za II kwartał 2021 roku
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 52/2021
zarządzenie nr 52/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zasad pokrywania przez Urząd Gminy Białe Błota kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom, którym lekarz okulista w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej zaleci potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 51/2021
zarządzenie nr 51/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia 92/2020 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 03 grudnia 2020 roku w sprawie powołania członków komisji socjalnej do celów gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Białe Błota.
zmieniające zarządzenie nr 92/2020
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 50/2021
zarządzenie nr 50/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 49/2021
zarządzenie nr 49/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert celem wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej realizowanego na terenie Gminy Białe Błota w 2021 roku
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 48/2021
zarządzenie nr 48/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
temat zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na rok 2021
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 47/2021
zarządzenie nr 47/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego
Status Obowiązujące
zarządzenie nr: 46/2021
zarządzenie nr 46/2021
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego
Status Obowiązujące