W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia Wójta

XML
zarządzenie nr: 18/2024
zarządzenie nr 18/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku zawartego w ogłoszeniu nr 1/2024 Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 17/2024
zarządzenie nr 17/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2024
zarządzenie nr 16/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości.
zarządzenie nr: 15/2024
zarządzenie nr 15/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 14/2024
zarządzenie nr 14/2024
wydane przez Wójt Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 13/2024
zarządzenie nr 13/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na potrzeby wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 12/2024
zarządzenie nr 12/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 9/2023 z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie w sprawie powołania zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji w kosztach pomocy przez obywateli Ukrainy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania na terenie Gminy Białe Błota, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
zmieniające zarządzenie nr 9/2023,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 11/2024
zarządzenie nr 11/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2024
zarządzenie nr 10/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustanowienia gminnego zespołu informatycznego na potrzeby wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2024
zarządzenie nr 9/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
zarządzenie nr: 8/2024
zarządzenie nr 8/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Białe Błota.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/2024
zarządzenie nr 7/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w 2024 roku na terenie gminy Białe Błota wyborów do rady gminy oraz wyborów wójta
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/2024
zarządzenie nr 6/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/2024
zarządzenie nr 5/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białe Błota, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 4/2024
zarządzenie nr 4/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
zarządzenie nr: 3/2024
zarządzenie nr 3/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia składu Gminnej Rady Sportu przy Wójcie Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 2/2024
zarządzenie nr 2/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 1/2024
zarządzenie nr 1/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Przemysłowej w miejscowości Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 124/2023
zarządzenie nr 124/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 123/2023
zarządzenie nr 123/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu przy Wójcie Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 122/2023
zarządzenie nr 122/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 121/2023
zarządzenie nr 121/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "SIM Drzewce" w miejscowości Drzewce
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 120/2023
zarządzenie nr 120/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Twardej i Pocztowej w miejscowości Lisi Ogon, gmina Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 119/2023
zarządzenie nr 119/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie przyjęcia planu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w Gminnym Żłobku Integracyjnym „U Misia” w Łochowie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 118/2023
zarządzenie nr 118/2023
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
zmieniające zarządz. w spr. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera w Gminie Białe Błota
Status obowiązujące