W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Zarządzenia Wójta

XML
zarządzenie nr: 38/2024
zarządzenie nr 38/2024
wydane przez Wójta Gmiiny Białe Błota
z dnia
w sprawie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej: wykonanie budżetu Gminy Białe Błota za rok 2023, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki; kwotę wykorzystanych środków; kwotę zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 roku; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia; wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 37/2024
zarządzenie nr 37/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie upoważnienia dla Zastępcy Wójta do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 36/2024
zarządzenie nr 36/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 35/2024
zarządzenie nr 35/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 34/2024
zarządzenie nr 34/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 33/2024
zarządzenie nr 33/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 32/2024
zarządzenie nr 32/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach za 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 31/2024
zarządzenie nr 31/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Białe Błota za I kwartał 2024 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 30/2024
zarządzenie nr 30/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji w 2024 roku na terenie gminy Białe Błota wyborów do europarlamentu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/2024
zarządzenie nr 29/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2024
zarządzenie nr 28/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające zarządzenie nr 23/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Białe Błota w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – ogłoszenie nr 1/2024
zmieniające zarządzenie nr 23/2024,
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 27/2024
zarządzenie nr 27/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/2024
zarządzenie nr 26/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłat za dzierżawę gruntów stanowiących drogi wewnętrzne na terenie Gminy Białe Błota, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg nie będących drogami publicznymi.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 25/2024
zarządzenie nr 25/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 24/2024
zarządzenie nr 24/2024
wydane przez Wójta Gminy Białe Błota
z dnia
w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2024 rok
Status obowiązujące