W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

Powrót

OBWIESZCZENIE RGPiN.6720.1.2022

Białe Błota, 22 września 2022 r.

Wójt Gminy Białe Błota
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz Uchwały nr RGK.0007.10.2022 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota wraz z niezbędną dokumentacją sprawy w dniach od 3 października 2022 r. do 3 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57, 86-005 Białe Błota, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w formie spotkania w dniu 11 października 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota przy ul. Guliwera 4A, o godzinie 15:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Białe Błota z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się również na stronie internetowej (BIP) bip.bialeblota.pl w zakładce Planowanie przestrzenne

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Białe Błota. Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie https://bip.bialeblota.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

z up. Wójta

Natalia Zielińska
Zastępca Kierownika Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości


 
Rysunek studium przed zmianą

Uchwała - projekt

Załącznik nr 1 - rysunek zmiany

Załącznik nr 2 - tekst ujednolicony

Załącznik nr 3 - ujednolicony rysunek studium

Załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie uwag

Załącznik nr 5 - dane przestrzenne

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

Załączniki

Powiadom znajomego