Brak treści artykułu

Załączniki:

Zarządzenie Nr 3/2023
zał. 1 - wzór książki obiektu
zał. 2 - wzór regularne kontrole przez oględziny
zał. 3 - wzór kontrola funkcjonalna
zał. 4 - wzór kontrola podstawowa
zał. 5 - wzór formularz konserwacji i napraw
zał. 6 - wzór formularz zgłoszenia usterki
zał. 7 - wzór formularz rejestracji wypadku
zał. 8 - wzór Protokół Zdawczo-Odbiorczy