W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.21.2022.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dowożenie uczniów do placówek oświatowych, z podziałem na części: 1) Dowożenie uczniów z terenu Gminy Białe Błota do placówek oświatowych, 2) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.21.2022.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/590571
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZĘŚCI 1

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)   ofertę nr 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85-097 Bydgoszcz z ceną brutto 1 063 854,00  zł (słownie złotych: jeden milion sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 1:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA CZĘŚCI 2

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

a)   ofertę nr 1 złożoną przez:

DSD Dawid Śmigiel, ul. Bydgoska 12A, 89-200 Tur z ceną brutto 288 090,00  zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dla części 2:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Treść

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane