W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.63.2022.ZP1

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Zakup pojazdu asenizacyjnego dla Gminy Białe Błota – specjalistyczny samochód do czyszczenia kanalizacji ***UWAGA***Ujednolicony formularz ofertowy
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.63.2022.ZP1
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia Powyżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/681207
rozstrzygnięcie

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Nr 2 złożoną przez

Firma Handlowo-Usługowa ARTEM Artur Krawczak, ul. Strażacka 7, 09-200 Borkowo Kościelne

z ceną brutto  2 138 970,00 (słownie złotych dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie 
z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/681207

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 22.11.2022 r. (Ujednolicony formularz ofertowy)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.11.2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego