SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/758177

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.05.2023 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 15.05.2023 r.

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.05.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2023 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dn. 03 07.2023 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru...Załączniki:

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 04.05.2023 r.
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 12.05.2023 r.
Zmiana treści SWZ z dnia 15.05.2023 r.
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 18.05.2023 r.
Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2023 r
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert z dn. 03 07.2023 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru...