W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.27.2024.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA*** ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT*** Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych z podziałem na części: 1) Część nr 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 2) Część nr 2: Ubezpieczenie floty pojazdów
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.27.2024.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/928610
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.          Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Dla części nr 1 - złożoną przez 

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

z ceną brutto 418 563,96 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 96/100)


Dla części nr 2 - złożoną przez

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa 

z ceną brutto 206 106,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy sto sześć złotych 00/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej ofert:

Faktyczne:

Dla części nr 1

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Dla części nr 2

Jedyna, niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferty najkorzystniejsze dla części nr 1 i nr 2 wybrane zostały zgodnie z art. 239 ust 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

SWZ, Opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty stanowiące jej załączniki, Zamawiający udostępnia na stronie dedykowanej platformy zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/928610

Zmiana treści SWZ z dnia 23.05.2024 r.

Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ z dn. 29.05.2024 r
***UWAGA*** Ujednolicony OPZ, ujednolicony formularz oferty, ujednolicony zał. nr 6b do SWZ, ujednolicony zał. nr 8 do SWZ

Informacja z otwarcia ofert z dn. 05.06.2024 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Załączniki

Powiadom znajomego