W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7

86-005 Białe Błota

tel. (+48) 52 311 17 00
fax (+48) 52 311 17 33

Wykaz telefonów bezpośrednich

EBOI: bialeblota.eboi.pl

serwis www: bialeblota.pl

NIP URZĄD 9531044265
NIP GMINA  5542841796

e-mail: sekretariat@bialeblota.eu

RZP.271.15.2023.ZP2

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na ***UWAGA***Zmiana terminu składania i otwarcia ofert*** Budowa farmy fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Białe Błota”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy RZP.271.15.2023.ZP2
Zamawiający Gmina Białe Błota
Tryb zamówienia tryb podstawowy
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Powyżej 130 000 złotych netto, jednak poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Oferty należy przesłać poprzez platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/transakcja/758177
rozstrzygnięcie

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o ponownym:

I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 6 złożoną przez 

SolarSpot SA, ul. Przemysłowa 13, 62-052 Komorniki

z ceną brutto 2 528 679,81 zł 

(słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 81/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY PRO-ECO SP. Z O. O.

Zamawiający – Gmina Białe Błota informuje, że wypełniając wyrok Krajowej Izby Odwoławczej  (zwana dalej także: KIO) z dnia 25 lipca 2023 r. (sygn. akt KIO 1990/23):

1.       unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy: PRO-ECO Sp. z o.o.,
al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia dokonaną w dniu 3 lipca 2023 r.

oraz przystępuje do czynności badania i oceny ofert ponadto wykluczenia wykonawcy oraz odrzucenia najkorzystniejszej oferty Wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy pzp – „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę: podlegającego wykluczeniu z postępowania”.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ORAZ ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) dalej zwaną ustawą Pzp, zamawiający Gmina Białe Błota, zawiadamia o:

I.                    Wyborze najkorzystniejszej oferty:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w ust. 275 pkt 1 ustawy Pzp, jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Ofertę nr 4 złożoną przez 

PRO-ECO Sp. z o.o., al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia

z ceną brutto 2 322 609,18 zł 

(słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset dziewięć złotych 18/100)

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Faktyczne:

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom ustawy Pzp oraz SWZ, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Prawne:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

Załączniki

Powiadom znajomego